profus-kontenery.pl

Rodo

Rozporządzenie RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)

Informujemy, iż:

 1. Administrator:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU PROFUS Jacek Dąbrowski.

 2. Kontakt:

  Możecie się Państwo skontaktować z naszą firmą, drogą pocztową pisząc na adres 05-250 Słupno, ul. Norwida 2 lub poprzez wiadomość pod adresem email: biuro@profus-kontenery.pl

 3. Cel:

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: Udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane za pomocą formularza – kontaktowego- art. 6 ust. 1 lit. F RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, – udzielenie odpowiedzi na wiadomości).

 4. Odbiorcy:

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

 5. Przekazywanie:

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 6. Przechowywanie:

  Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez firmę uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  a) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość

  b) w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego

  c) po okresach wskazanych w pkt a) – b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 7. Dostęp:

  Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli dane Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 8. Skargi:

  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Dobrowolne podanie danych:

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne i wymagane do realizacji celów wskazanych w pkt 3

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.